กั้นห้องหลังคากระจก
กั้นห้องหลังคากระจก ด้านข้างและด้านบนหลังติดตั้งด้วยกระจก ดูสวยงาม กระจกแข็งแรงทนทาน มีคุณภาพมาตรฐาน ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ