กระจกใสกันห้องน้ำ
กระจกใสกันห้องน้ำ สามารถมองผ่านทะลุได้ กั้นห้องน้ำได้ในพื้นที่แคบ กระจกแข็งแรงทนทาน มีคุณภาพมาตรฐาน ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ